Het idee van drie stemmingen

Het idee van drie stemmingen is niet uitgevonden door Ronald Rives. Het werd voorgesteld door Bram Cohen, een computerprogrammeur en de bedenker van het BitTorrent-protocol. Het Three-Ballot stemsysteem is een cryptografisch stemsysteem waarbij kiezers drie afzonderlijke gecodeerde stembiljetten kunnen uitbrengen om de integriteit en geheimhouding van hun stemmen te waarborgen. Het is ontworpen om een hoger niveau van veiligheid en controleerbaarheid te bieden in elektronische stemsystemen. Hoewel Ronald Rives bekend staat om zijn werk op het gebied van stemsystemen en zijn eigen ideeën op dit gebied heeft voorgesteld, is hij niet de bedenker van het Three-Ballot concept.

Hoe werkt het?

Het Three-Ballot idee is een cryptografisch stemsysteem ontworpen om de veiligheid en controleerbaarheid van elektronische stemsystemen te verbeteren. Dit is hoe het werkt:

 • Drie afzonderlijke stembiljetten: In het Three-Ballot systeem krijgt elke kiezer drie afzonderlijke stembiljetten, die hij gebruikt om zijn stem uit te brengen. Deze drie stembiljetten hebben dezelfde inhoud, maar zijn verschillend gecodeerd.
 • Stemproces_:
  • Eerste stembiljet: De kiezer vult het eerste stembiljet in met zijn keuzes, net als bij een traditioneel papieren stembiljet. Dit stembiljet is gecodeerd en gemarkeerd als het "engagement stembiljet". De kiezer kan dit stembiljet bewaren als ontvangstbewijs. Tweede stembiljet: De kiezer vult het tweede stembiljet met zijn keuzes opnieuw in en codeert het anders dan het eerste. Dit staat bekend als het "authenticatie stembiljet".
  • Derde stembiljet: De kiezer vult het derde stembiljet op dezelfde manier in en codeert het nogmaals anders. Dit is de "auditstem".
 • Stemmen uitbrengen_: De kiezer dient alle drie de stembiljetten in in het stemsysteem. Het systeem registreert hun stemmen en geeft een ontvangstbewijs af voor de stemopdracht, wat in wezen een bewijs is dat ze een geldige stem hebben uitgebracht.
 • Verificatie:
  • De commitment ballot kan worden gebruikt om te verifiëren dat de stem van de kiezer is geteld en nauwkeurig is geregistreerd, zonder de keuzes van de kiezer te onthullen. Het dient als ontvangstbewijs zonder de privacy van de kiezer te schenden.
  • De authenticatie- en auditstemmen worden opgeslagen voor extra beveiliging. In geval van een geschil of de noodzaak voor een hertelling, kunnen deze stembiljetten worden gebruikt om de resultaten te verifiëren. Het biedt een extra laag van transparantie en integriteit aan het proces.
 • Tellen: Als het tijd is om de stemmen te tellen, telt het systeem de vastleggingsstemmen terwijl de authenticatie- en auditstemmen als referentie voor verificatie worden bewaard. Deze scheiding van stembiljetten en coderingsmethoden verhoogt de veiligheid van het systeem.

Doelstellingen

Het idee van drie stembiljetten is ontworpen om een hoger niveau van veiligheid en controleerbaarheid in elektronische stemsystemen te bieden. Het stelt kiezers in staat om te controleren of hun stem correct geteld is zonder de geheimhouding van hun stembiljet te compromitteren. Bovendien biedt het een manier om de resultaten te controleren als dat nodig is. Dit concept gaat in op een aantal veelvoorkomende problemen met elektronische stemsystemen, zoals het risico op manipulatie en het gebrek aan transparantie in het stemproces.

Inplematatie en gebruik

Het Three-Ballot stemsysteem, voorgesteld door Bram Cohen, was voornamelijk een theoretisch concept en er zijn geen wijdverspreide of officiële implementaties van dit systeem in echte verkiezingen. Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van nieuwe stemsystemen, vooral die met complexe cryptografische technieken, meestal uitgebreid onderzoek, testen en overweging van veiligheids- en bruikbaarheidskwesties vereist.

FAQ

 1. Hoe verhoogt het Three-Ballot systeem de veiligheid en integriteit van de verkiezingen?

  • Het Three-Ballot systeem maakt gebruik van cryptografische technieken om een hoger niveau van veiligheid te bieden, zodat stemmen nauwkeurig worden geregistreerd en geteld met behoud van de privacy van de kiezer.
 2. Welke maatregelen zijn genomen om de privacy en anonimiteit van de kiezers te beschermen?

  • Het Three-Ballot systeem scheidt de vastleggings-, authenticatie- en auditstemmen, waardoor kiezers hun stem kunnen verifiëren zonder hun keuzes te onthullen, waardoor hun anonimiteit wordt gewaarborgd.
 3. Kan het Three-Ballot systeem fraude en geknoei voorkomen?

  • Ja, het cryptografische ontwerp van het systeem maakt het moeilijk voor kwaadwillenden om te knoeien met stemmen of de resultaten te manipuleren zonder dat dit ontdekt wordt, waardoor het systeem beter bestand is tegen fraude.
 4. Hoe vergemakkelijkt het Three-Ballot systeem de controle en verificatie van verkiezingsresultaten?

  • Het systeem bewaart meerdere gecodeerde kopieën van elke stem, wat transparante en controleerbare audits van de resultaten mogelijk maakt, wat het vertrouwen in het verkiezingsproces kan helpen herstellen.
 5. Wat zijn de mogelijke uitdagingen en kosten in verband met de implementatie van het Three-Ballot-systeem?

  • De implementatie van het Three-Ballot systeem vereist zorgvuldige planning, een veilige infrastructuur en voorlichting aan de kiezers. De kosten kunnen bestaan uit de ontwikkeling van veilige stemsoftware en training voor verkiezingsfunctionarissen en kiezers.
Tags:

Meer artikelen

Verdeling mannen en vrouwen bij de sociale verkiezingen van 2024

Sinds de verkiezing van de nieuwe ondernemingsraad in 2024 is het verplicht voor de werkgever om een overzicht van de man-vrouwverhouding voor te leggen en te bespreken met de raad van bestuur tijdens de sociale verkiezingen.…

Read all

Steekproefsgewijze stemming

Steekproefsgewijs stemmen is een methode die bij sommige verkiezingen wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en integriteit van de resultaten te garanderen. Het is een representatieve steekproef van kiezers nemen om te controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen en of de stemmen correct geteld zijn.…

Read all

Het idee van drie stemmingen

Het Three-Ballot voting systeem is een cryptografisch stemsysteem waarmee kiezers drie afzonderlijke gecodeerde stembiljetten kunnen uitbrengen om de integriteit en geheimhouding van hun stem te helpen waarborgen.…

Read all

Sociale verkiezingen voor HR-afdelingen

Hoe organiseer je op een rustige manier sociale verkiezingen?…

Read all

Digitaal immuunsysteem

Hoe Digital Immune System toepassen op online voting?…

Read all

Klokkenluiders en online anonimiteit

Read all