Artikelen over stemmen op internet

Alle inhoud van ONLZ

 • NL
 • Blog
 • Artikelen over stemmen op internet
 • vote
 • template

Verdeling mannen en vrouwen bij de sociale verkiezingen van 2024

Sinds de verkiezing van de nieuwe ondernemingsraad in 2024 is het verplicht voor de werkgever om een overzicht van de man-vrouwverhouding voor te leggen en te bespreken met de raad van bestuur tijdens de sociale verkiezingen.

 • vote

Steekproefsgewijze stemming

Steekproefsgewijs stemmen is een methode die bij sommige verkiezingen wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en integriteit van de resultaten te garanderen. Het is een representatieve steekproef van kiezers nemen om te controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen en of de stemmen correct geteld zijn.

 • vote

Het idee van drie stemmingen

Het Three-Ballot voting systeem is een cryptografisch stemsysteem waarmee kiezers drie afzonderlijke gecodeerde stembiljetten kunnen uitbrengen om de integriteit en geheimhouding van hun stem te helpen waarborgen.

 • HR
 • vote

Sociale verkiezingen voor HR-afdelingen

Hoe organiseer je op een rustige manier sociale verkiezingen?

 • security
 • vote

Digitaal immuunsysteem

Hoe Digital Immune System toepassen op online voting?

 • blog

Klokkenluiders en online anonimiteit

...

 • vote

Vermoedelijke of bewezen verkiezingsfraude

Er zijn veel gevallen van bewezen fraude bij verkiezingen in de hele wereld, met uiteenlopende gevolgen voor kiezers en kandidaten.

 • or
 • belgie

Alles over de ondernemingsraad

De wetten, de principes

 • stem
 • belgie
 • 2024

Wat zijn de gegevens van de verkiezingen in België?

Alle Belgische verkiezingen op datum

 • vote
 • saas

Wat heb je nodig voor een online verkiezing?

De stappen en het proces van het voorbereiden en uitvoeren van een online verkiezing met behulp van SaaS software.