Sociale verkiezingen

Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een betrouwbare elektronische stemming voor uw sociale verkiezingen in 2024. Het doel van deze verkiezingen is personeelsvertegenwoordigers te kiezen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en/of de Ondernemingsraad.

 • NL
 • Sociale verkiezingen
Ons doel

Wij organiseren uw Belgische sociale verkiezingen online. Veilig en anoniem.

Wij zijn een van de geregistreerde kandidaturen bij de Federale Overheidsdienst : Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de Belgische sociale verkiezingen.

Ons doel is om de democratie in elke onderneming te ondersteunen. Wij streven ernaar het beste steminstrument aan te bieden zodat alle werknemers kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en/of de Ondernemingsraad (OR).

Wij rusten alle soorten organisaties uit met uitstekende digitale ervaringen voor personeelsvertegenwoordigers verkiezingen.

Ondernemingsraad- en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk-verkiezingen kunnen worden gehouden zonder dat uw IT-dienst daarbij betrokken is, met behulp van onze goedgekeurde oplossing voor stemming.

Wij nemen de stress weg bij uw HR-team door de juiste tools en begeleiding te bieden om van de sociale verkiezingen een probleemloze periode te maken.

Perfecte software, goede ondersteuning

Het is van cruciaal belang dat u kunt rekenen op de juiste partner in deze specifieke periode, die heel wat vergt van uw HR-team.

Wij organiseren :
 • Opleidingen voor leden van stembureaucomités
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor de personeelsvertegenwoordigers en de kandidaten
 • Technische ondersteuning tijdens de stemming (2e lijns ondersteuning)
 • Rechtstreekse toegang tot onze adviseurs tijdens de voorbereidingsfase voor uw verkiezingsorganisator
Nog vragen ?
Onze diensten voor sociale verkiezingen

Een volledig pakket om ervoor te zorgen dat uw werknemers online kunnen stemmen

Een offerte aanvragen

Reliable solution

 • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
 • systeem van elektronisch stemmen geregistreerd bij FOD WASO
 • Anoniem
 • Beveiligd

Voor Belgische organisaties

 • volledig geconfigureerd voor sociale verkiezingen
 • fvoor bedrijven, NGO's, verenigingen, stichtingen
 • In het Nederlands, Frans, Duits en Engels
 • Ondersteund door een team in Brussel

Gebruikt en geliefd door bedrijven zoals het uwe

Bekijk onze geverifieerde en onafhankelijke beoordelingen op Capterra

FAQ

Wij hebben een aantal van de meest gestelde vragen voor u verzameld, en voor uw gemak geven wij op elk van deze vragen een antwoord.

 • Is stemmen op afstand veilig?

  Ja. Stemoplossingen op afstand kunnen de deelname aan verkiezingen door specifieke groepen kiezers vergemakkelijken. De belangstelling voor stemmen via internet is groot.

  De architectuur die wij gebruiken (gedistribueerde gegevensopslag op verschillende locaties, asymetrische encryptie met gebruikmaking van openbare en particuliere sleutels, meervoudige handtekeningen, en ringhandtekeningen) maakt onze aanpak veilig, controleerbaar en veilig voor particuliere verkiezingen.

 • Wat zijn de voordelen van elektronische stemsystemen ?

  THet stemproces is sneller, transparanter en kostenefficiënter. Veel kosten worden tot een minimum beperkt, zoals de administratieve kosten voor briefwisseling, verificatie van handtekeningen, het tellen van de stemmen en de kosten voor de opslag van fysieke stembiljetten.

  De stemresultaten kunnen binnen enkele minuten na de sluiting van de stemming worden meegedeeld. De telling van de stemmen zal nauwkeurig zijn.

 • Hoeveel rekent u?

  Elke klant is anders en heeft andere behoeften, ook al moeten ze zich allemaal aan dezelfde regels houden. Wij maken graag een offerte als u ons enkele belangrijke elementen meedeelt: het aantal colleges, een schatting van het aantal stemmers, de data .... Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Kan elektronisch stemmen worden gebruikt naast fysiek stemmen, zoals correspondentiestemmen?

  Ja. Wij kunnen voor u een hybride modus activeren zodat gebruikers die nog niet online hebben gestemd, toch een stembiljet kunnen uitbrengen. De voorzitter controleert eerst of de uitnodigingscode niet is gebruikt, desativeert deze definitief en brengt het fysieke stembiljet uit. Tijdens het tellen van de stemmen moeten de fysieke stembiljetten eerst worden geteld en vervolgens door de voorzitter en de secretaris aan het elektronische rapport worden toegevoegd, terwijl de beoordelaars toezien op de transparantie van het proces.

 • Waar ben je gevestigd?

  Wij zijn gevestigd in het Brussels Gewest, naast het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Belgisch Federaal Parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat), het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Parlement ...

In 2020 hebben we al sociale verkiezingen georganiseerd, met een succespercentage van 100%.

Neem contact op met het ONLZ team om een demo te plannen of een offerte te ontvangen

Geen verbintenis van uw kant, geen agressieve verkoopstrategieën van onze kant.

Meer dan 280.000 kiezers hebben ons vertrouwd om hun stembiljetten veilig te stellen.