Juridische kennisgeving

en informatie over de site

  • NL
  • Juridische kennisgeving

De gebruikers van de website www.onlz.com worden op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van en het toezicht op de website:

Eigenaar van de website

NaamL-CONSULT
Juridische vormbesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AdresLevel 12, Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel
VATBE0612967942
Emailhello@iqroom.com
Websitewww.iqroom.com

Verantwoordelijke voor de website : ONLZ, CMarsveldplein 5, 1050 Brussel, België

Vertegenwoordigd door P. LENEARTS als manager.

Hoofdredacteur : info@onlz.com

Web hosting

OVH (Gravelines Datacenter) SAS met een kapitaal van €10.069.020 RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 APE-code 2620Z BTW-NEE: FR 22 424 761 419 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk Contact : 09 72 10 10 07 OVHCloud / Roubaix

Intellectueel eigendom

Alle inhoud, met inbegrip van, merken, namen, merk, tekenen, tekst, sjablonen, afbeeldingen, tekst, foto's, logo's, grafische kaarten, software en programma's, zoekmachines, geluiden, video's, domeinnamen, ontwerp of enige andere informatie of materiaal (dit is een niet-uitputtende lijst) die op deze website worden verstrekt, zijn het exclusieve eigendom van ONLZ en worden beschermd door haar auteursrechten, merkrechten, octrooien en enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht dat haar is toegekend in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van ONLZ mag niets van het materiaal of van de informatie op deze website worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische, mechanische, fotokopieer-, opname-, of andere middelen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van een van deze elementen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ONLZ, zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de Belgische wet.