Zet uw gegevens klaar!

Het houden van een privé-verkiezing is vrij eenvoudig als u de juiste software hebt en de basisgegevens kent.

Wanneer?

Het eerste wat u moet overwegen is wanneer en hoe lang u de verkiezing wilt houden. Met andere woorden, een startdatum met een tijdstip en een einddatum. Het kan bijvoorbeeld woensdag 16 maart zijn, van 8 tot 19 uur.

Als uw werknemers of kiezers deel uitmaken van een internationale organisatie, houd dan rekening met de tijdzones en de impact van de mogelijkheid om te stemmen voor sommige kiezers.

Wie?

Wie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de online stemming?

Het minimum dat u moet voorbereiden is een lijst van kiezers met hun kiezersnummer (als dat bestaat). als u kiest voor e-mailuitnodiging, moet u misschien voornamen en achternamen verzamelen, bovenop de e-mails, want die vormen een goede informatie om de uitnodigingsmails te personaliseren, maar zijn niet verplicht.

Voor wat?

Hoe vaak kan een kiezer stemmen? Afhankelijk van uw behoeften wilt u misschien verschillende elektronische stembussen hebben. Maak er een lijst van en wijs elke kiezer er minstens één toe.

Stemmen voor wie?

Elk stembureau (of stembus) is bedoeld om op kandidaten te stemmen. De kandidaten kunnen gegroepeerd zijn op lijsten, en kunnen ook gewoon onafhankelijke kandidaten zijn, afhankelijk van uw stemming. Gebruikt u lijsten? Of moet elke kiezer alleen op namen stemmen?

Stel voor elk stembureau de kandidatenlijst op en breng ze allemaal in kaart met de stembureaus.

Soms kunnen kiezers tijdens het stemmen meerdere kandidaten of lijsten selecteren. Documenteer dit ook. Als de stemming aan bepaalde regels moet voldoen (zoals ten minste 1 vrouw, of maximaal 5 kandidaten kunnen worden geselecteerd, of ten minste 1 kandidaat per regio ...) documenteer dat dan duidelijk.

Start de stemming!

Zodra uw gegevens klaar zijn, neemt u contact op met ONLZ om snel aan de slag te gaan. Ons toegewijde team zorgt ervoor dat uw verkiezing efficiënt en anoniem verloopt.

Tags:

Meer artikelen

Steekproefsgewijze stemming

Steekproefsgewijs stemmen is een methode die bij sommige verkiezingen wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en integriteit van de resultaten te garanderen. Het is een representatieve steekproef van kiezers nemen om te controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen en of de stemmen correct geteld zijn.…

Read all

Het idee van drie stemmingen

Het Three-Ballot voting systeem is een cryptografisch stemsysteem waarmee kiezers drie afzonderlijke gecodeerde stembiljetten kunnen uitbrengen om de integriteit en geheimhouding van hun stem te helpen waarborgen.…

Read all

Sociale verkiezingen voor HR-afdelingen

Hoe organiseer je op een rustige manier sociale verkiezingen?…

Read all

Digitaal immuunsysteem

Hoe Digital Immune System toepassen op online voting?…

Read all

Klokkenluiders en online anonimiteit

Read all

Vermoedelijke of bewezen verkiezingsfraude

Er zijn veel gevallen van bewezen fraude bij verkiezingen in de hele wereld, met uiteenlopende gevolgen voor kiezers en kandidaten.…

Read all