Wat is een klokkenluider?

Een whistleblower is een persoon die belangrijke of bezorgende informatie openbaart, vaak in strijd met de wet of vastgestelde regels. Deze informatie kan betrekking hebben op financiële onregelmatigheden, mensenrechtenschendingen, machtsmisbruik of andere vormen van illegaal of immoreel gedrag binnen een organisatie of bedrijf. Whistleblowers worden vaak gezien als verdedigers van integriteit en transparantie, en spelen een belangrijke rol in het bestrijden van corruptie en machtsmisbruik.

Hoe kan een klokkenluider zijn identiteit beschermen?

Er zijn verschillende manieren waarop een klokkenluider zijn of haar identiteit kan beschermen. Hier zijn enkele van de belangrijkste methoden:

  • Gebruik pseudoniemen of schuilnamen als je informatie deelt met mensen buiten de organisatie.
  • Gebruik beveiligde communicatiemiddelen, zoals encrypted messaging of beveiligde telefoonlijnen, om informatie te verzenden.
  • Vertrouw de informatie toe aan een vertrouwenspersoon, zoals een advocaat of journalist, die de informatie vervolgens anoniem kan onthullen.
  • Documenteer de feiten en bewijzen goed voordat je ze deelt, zodat je ze kunt verifiëren als dat nodig is.
  • Informeer je over de wetten en beschermingen waar klokkenluiders in jouw land gebruik van kunnen maken, en gebruik deze beschermingen om jezelf te beschermen tegen eventuele represailles.

Aan wie geeft een klokkenluider informatie?

Een klokkenluider geeft informatie aan personen of organisaties die actie kunnen ondernemen om de situatie aan te pakken die door de informatie naar voren is gebracht. Dit kunnen overheden, toezichthoudende instanties, niet-gouvernementele organisaties, media of mensenrechtenorganisaties zijn. De klokkenluider kan ook kiezen om de informatie rechtstreeks aan het publiek bekend te maken, om aandacht te vestigen en een reactie te bewerkstelligen. In elk geval moet de klokkenluider zorgen voor de bescherming van zijn of haar identiteit en ervoor zorgen dat hij of zij geen represailles ondervindt voor het openbaren van de informatie.

Hackathon handshake pivot crowdsource first mover advantage partnership. Prototype accelerator infographic backing ownership strategy focus user experience branding. Infographic metrics angel investor founders series A financing value proposition buyer growth hacking. Paradigm shift android beta crowdfunding rockstar marketing metrics supply chain network effects iPad niche market venture.

Het Europees Parlement heeft een "richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders" aangenomen die ruime vrijheden bevat voor klokkenluiders in zowel de openbare als de particuliere sector.

Welke instrumenten kan een klokkenluider gebruiken?

Een klokkenluider kan verschillende instrumenten gebruiken om informatie op een beveiligde manier te verzenden en zijn of haar identiteit te beschermen. Hier zijn enkele van de belangrijkste instrumenten:

  • Encrypted messaging, waarmee je op een beveiligde en vertrouwelijke manier kunt communiceren met mensen buiten de organisatie.
  • Beveiligde telefoonlijnen, die een beveiligde communicatie bieden tegen afluisteren en interceptie.
  • Anonieme hosting-services, waarmee je informatie online kunt publiceren zonder je identiteit bekend te maken.
  • Er bestaan ook verschillende toepassingen die je kunt gebruiken om anoniem contact op te nemen met de media, zoals SecureDrop of GlobaLeaks. Deze toepassingen zijn ontwikkeld om de vertrouwelijke communicatie tussen klokkenluiders en journalisten te vergemakkelijken, en gebruiken encryptie-technologieën om de anonimiteit van alle betrokken partijen te beschermen.

Referenties

Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

PE/78/2019/REV/1

Tags:

Meer artikelen

Steekproefsgewijze stemming

Steekproefsgewijs stemmen is een methode die bij sommige verkiezingen wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en integriteit van de resultaten te garanderen. Het is een representatieve steekproef van kiezers nemen om te controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen en of de stemmen correct geteld zijn.…

Read all

Het idee van drie stemmingen

Het Three-Ballot voting systeem is een cryptografisch stemsysteem waarmee kiezers drie afzonderlijke gecodeerde stembiljetten kunnen uitbrengen om de integriteit en geheimhouding van hun stem te helpen waarborgen.…

Read all

Sociale verkiezingen voor HR-afdelingen

Hoe organiseer je op een rustige manier sociale verkiezingen?…

Read all

Digitaal immuunsysteem

Hoe Digital Immune System toepassen op online voting?…

Read all

Klokkenluiders en online anonimiteit

Read all

Vermoedelijke of bewezen verkiezingsfraude

Er zijn veel gevallen van bewezen fraude bij verkiezingen in de hele wereld, met uiteenlopende gevolgen voor kiezers en kandidaten.…

Read all