Dank u wel

Hartelijk dank voor het bevestigen van de ontvangst van uw oproeping van de kiezers

  • NL
  • Dank u wel

Perfect!

U hebt bevestigd dat u uw kiezersbrief hebt ontvangen. Hieronder vind je aanvullende informatie die je nodig hebt om op de verkiezingsdag in vertrouwen te kunnen stemmen.

Hoe stem ik?

Als je werkgever samenwerkt met ONLZ, heb je je kiezersoproep nodig om online te stemmen. Deze bevat een vertrouwelijke persoonlijke uitnodigingscode en een internetadres. Ga naar het adres in je browser en voer je code in om online te stemmen.

Hoe weet ik of ik al heb gestemd?

Voer je persoonlijke en vertrouwelijke uitnodigingscode opnieuw in de ONLZ-toepassing in en controleer welke stemmen zijn uitgebracht.

Hoeveel keer kun je stemmen?

Afhankelijk van de situatie kan je worden uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende stemmingen, zoals een Ondernemingsraad en een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Over het algemeen stem je 1, 2 of 3 keer. Als je bent uitgenodigd voor een ondernemingsraad en een CPBW, moet je 2 stembiljetten indienen. Zodra je ze hebt ingediend, is het echter niet meer mogelijk om opnieuw te stemmen, of zelfs om je stemmen te wijzigen.

Hoeveel kandidaten kunnen we selecteren?

Als je beslist om op naam te stemmen (door kandidaten van een lijst te kiezen) en niet voor een lijst, mag je maximaal evenveel kandidaten kiezen als er zetels zijn voor de categorie van werknemers waarvoor je stemt. Als er bijvoorbeeld 6 zetels zijn (5 voor bedienden en 1 voor arbeiders), en je stemt voor bedienden, dan mag je tussen 1 en 5 kandidaten kiezen.

Als arbeider ben ik uitgenodigd om te stemmen op een werknemersstemronde. Is dit normaal?

Het is inderdaad mogelijk dat deze situatie zich voordoet bij gedeelde colleges. Het is geen probleem. Op dezelfde manier is het mogelijk dat een werknemer moet stemmen voor werknemers. Neem contact op met het kantoor als je meer informatie wilt.

Hoe kan ik stemmen nadat de stembussen zijn gesloten?

Op het afgesproken tijdstip sluit de voorzitter de elektronische stembus. Na deze fase is het voor kiezers niet langer mogelijk om te stemmen. Als je vóór sluitingstijd bent gaan stemmen en je stembiljet niet op tijd hebt ingeleverd om door de voorzitter te worden gesloten, is er geen rekening gehouden met je stembiljet en kun je niet meer stemmen. Aan de andere kant, als je een bevestigingsbericht op je scherm ziet nadat je hebt gestemd, betekent dit dat je stem in aanmerking is genomen.

Hoeveel tijd hebben we om te stemmen?

Zo lang als u wilt, voordat de stemming sluit. Om veiligheidsredenen echter, als u gedurende 3 minuten geen actie onderneemt tijdens de selectie van lijsten en kandidaten, wordt uw sessie gereset en moet u uw code opnieuw invoeren en het stemproces opnieuw starten. Klikken op een lijst of het wijzigen van een selectie wordt beschouwd als een actie.

Waar kan ik downloadbare documentatie vinden met schermafbeeldingen voor kiezers?

Wat moet ik doen als ik een probleem heb met de ONLZ elektronische stemoplossing voor sociale verkiezingen?

Neem contact op met de leden van je stembureau. Zij zullen je helpen.