Checklist sociale verkiezingen 2024

Informatie over de organisatie van de Sociale Verkiezingen (België)

 • NL
 • Checklist sociale verkiezingen 2024

Hieronder vindt u, in de vorm van tabellen, de belangrijkste punten die u moet weten over de organisatie van sociale verkiezingen.

Wanneer?

Tussen 13 en 26 mei 2024

Documenten en sjablonen

Tabel van documenten gesorteerd op soort en taal

Waar?

België

Welke lijsten voor welke hogescholen, per stembiljet

Lijsten per CollegeStembiljet : CPBWScrutin : IDBPToestand op het college
CPBW als ten minste 50 werknemersCE als ten minste 100 werknemers
Collège Ouvriers
 • FGTB
 • CSC
 • CGSLB
 • FGTB
 • CSC
 • CGSLB
Collège Employés
 • FGTB
 • CSC
 • CGSLB
 • FGTB
 • CSC
 • CGSLB
Collège Jeunes travailleurs
 • FGTB
 • CSC
 • CGSLB
 • FGTB
 • CSC
 • CGSLB
si au moins 25 travailleurs de moins de 25 ans sont employés
Collège Cadres-
 • FGTB
 • CSC
 • CGSLB
 • CNC
si au moins 15 cadres sont employés

Nombre de sièges selon l'effectif

De volgende tabel is van toepassing op het IDBP en de Comité.

effectief op de verkiezingsdagAantal zetels
< 1014
101 - 5006
501 - 10008
1001 - 200010
2001 - 300012
3001 - 400014
4001 - 500016
5001 - 600018
6001 - 800020
> 800022

Rollen in de e-voting applicatie

De namen van de rollen worden willekeurig in het mannelijke geslacht weergegeven, zonder dat wordt uitgegaan van het geslacht van de leden van de stembureaus.

RolMaximum aantal
Chairperson1
Substitute Chairperson1
Secretaris1
Plaatsvervangend Secretaris1
Assessor4
Getuige4

Kalender

Definitie van belangrijke data

DatumBerekeningBeschrijving
0Begin van de voorverkiezingsfase
X0 + 60Bekendmaking van verkiezingsdata. 60 dagen van de voorverkiezingsfase tot dag X
YX + 90
0+150
Datum van de stembiljetten voor de sociale verkiezingen (stem van de kiezer). 90 dagen van verkiezingsfase tot dag Y

Stappen en formaliteiten

VóórBeschrijving
X-60Mededeling van een bepaalde hoeveelheid informatie aan haar werknemers, aan de overlegorganen of aan de vakbondsafvaardiging.
X-35Mededeling aan de comité, het IDBP of de vakbondsafvaardiging van het aantal technische bedrijfseenheden, de functies van het leidinggevend en uitvoerend personeel en een lijst van de personen die deze functies uitoefenen.
X-30Kandidaten en verkozen afgevaardigden kunnen niet langer worden ontslagen, behalve om ernstige, economische of technische redenen.
X-28Einde van de termijn voor het instellen van beroep bij het Arbeidshof.
XAanplakking van de aankondiging, de procedure, de plaats en de datum van de sociale verkiezingen.
X+7Einde van de termijn voor het instellen van beroep bij de ondernemingsraad of het comité met betrekking tot de kieslijsten, het aantal mandaten per orgaan en per categorie, of de lijsten van het leidinggevend en het beroepspersoneel.
X+35Indiening van kandidatenlijsten door de vertegenwoordigende organisaties van de werknemers.
X+40Mededeling van de lijsten van kandidaten door aanplakking en benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters.
X+47Einde van de termijn voor het indienen van klachten tegen de kandidatenlijsten.
X+54Einde van de termijn voor de wijziging van de kandidatenlijst en de benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangers en de secretarissen van elk stembureau.
X+56Bekendmaking van gewijzigde kandidatenlijsten. Indien nodig, instemming voor de verkiezingsprocedure per post.
X+60Mededeling over de samenstelling van de stembureaus en de verdeling van de kiezers per bureau.
X+70Aanwijzing door de representatieve werknemersorganisaties van getuigen.
Y-14Uiterste datum voor de vervanging van een kandidaat op de lijst van kandidaten.
Y-13Mededeling van de definitieve lijsten van kandidaten.
Y-12Uiterste datum voor de indiening van de stembiljetten.
Y-11Onderbreking van de procedure voor bepaalde categorieën indien geen kandidatenlijst is ingediend.
YVerkiezingen en aftellen.
Y+1Overhandiging door de voorzitters van de bij de verkiezingen gebruikte documenten aan de werkgever.
Y+2Mededeling van de resultaten, met inbegrip van de samenstelling van de comité of het IDBP.
Y+15Uiterste datum voor betwisting verkiezingsuitslag.
Y+25Vernietiging van stembiljetten indien geen beroep wordt aangetekend.
Y+69Uiterste datum voor het Arbeidshof om te beslissen over beroepen betreffende de uitslag van de verkiezingen.
Y+84Termijn voor het instellen van beroep tegen een eventueel beroep van het Arbeidshof.
Y+86Vernietiging van verkiezingsuitslagen. Na deze datum kunnen de resultaten worden vernietigd.
Y+144Einde van de verkiezingsprocedure en, bij ontstentenis van een rechtsmiddel, vernietiging van de stembiljetten.
Afwijzing van aansprakelijkheid

Aangezien de wetgeving snel en regelmatig verandert, geeft ONLZ geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die op zijn website of op aan deze site gelinkte sites wordt gepubliceerd. Meer info.